Menu
  • Tel;0 246 237 18 00

  • e Mail info@bsnsaglik.com.tr

Konfokal Mikroskop

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop araştırmacılara floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş doku kesitleri veya hücre serilerinde analiz yapma imkanı sağlar. Bu teknoloji ile floresan boyalar ile işaretlenen hücre içinin ve hücre içi organellerin moleküler yapılarının görünür hale gelmesini sağlamaktadır Şirketimizde Zeiss Marka LSM 800 Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop mevcuttur. Bu konfokal mikroskobun UV görüntüleme ve 3 adet lazer kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca, 10x, 20x ve 40x (oil) objektifleri vardır. Ayrıca ilave yüksek çözünürlüklü kamera ekletilmiştir. Bu sayede moleküler hareketleri gözlemlemek mümkündür. Örneğin, kuş sürüsü hareketi gibi hücre içi ve dışı kalsiyum iyon görüntülemesini yapabilmek mümkündür. Lazer konfokal mikroskopta 3 boyutlu görüntü ve aşama aşama tarama yaparak değişik doku kesitlerinde örnekleri görüntüleyebilmek (Z-Stack) mümkündür. Alınan görüntüler ZENN programı ile analiz edilerek hücre içi floresan yoğunluğu değişimlerini ölçmek mümkündür.

Yapılabilen Analizler

Şirkette gerçekleştirilen projelerde yapılan analizlerden alınan bazı Lazer Konfokal Mikroskop örnekleri

1) Yeni doğan fare hipokampus örneklerinde hücre içi Ca+2 (Fluo-3) görüntülenmesi

2) Glioblastoma hücrelerinde TRPM2 aracılı Ca+2 girişi

3) Böbrek toplayıcı kanal hücrelerinde hücre ölümü (Hoechst/ PI) görüntülenmesi

4) Yeni doğan farelerden elde edilen mikroglia hücrelerinde hücre içi ROS (yeşil) ve mitokondriyal zar depolarizasyon (JC-1) görüntülenmesi.