Menu
  • Tel;0 246 237 18 00

  • e Mail info@bsnsaglik.com.tr

HPLC-Antioksidan-Vitamin Analizleri

HPLC Analizleri

Şirkette Mevcut HPLC Cihazı (1260 Infinity II fluorescence detector, Agilent Inc., Izmir, Turkey) ile aşağıdaki analizler yapılabilmektedir.

Antioksidan Vitamin Analizleri

Ayrıca mevcut (Cary 60 UV) hassas spektrofotometre ile aşağıdaki oksidan (malondialdehit, MDA) ve antioksidan (indirgenmiş glutatyon, GSH ve glutatyon peroksidaz, GSH-Px) analizleri yapılabilmektedir.