ANA SAYFA

Duyurular

Nisan 2021

Şirketimize Leica VT 1200 vibrotom alınmıştır. Artık canı doku kesitlerinde de kayıt alabilmekteyiz.

Ayrıca, Lazer konfokal mikroskop ile üç boyutlu Z-Stack kayıtları alabilmekteyiz.

Leica VT 1200 vibrotom

.

Tarihçe

BSN Sağlık Analiz ARGE Dan. Org. Tarım San. ve Tic. Ltd Şti 16 Mayıs 2017 de iki ortak tarafından kurulmuştur. Şirket kuruluş tarihinden itibaren Göller Bölgesi Teknokentinde 214 ve 215 numaralı odalarda (her biri 40 m2) hizmet vermektedir. Ayrıca 10m2’lik de boş bir alanı yer almaktadır.

Şirkette şu konularda araştırmalar yapılabilmektedir;

 • Oksidatif stres ile aktive olan TRP katyon kanallarının çeşitli hastalıklardaki rolleri.
 • Kemoterapötik ajanların (Cisplatin, oksaliplatin, paklitaksel ve dokotaksel) nöropatik ağrıdaki rolleri
 • Diyabetik nöropatik ağrı
 • Epilepsi ve kalsiyum kanalları
 • Diş dolgu materyallerinin diş tubullerine yerleşiminin konfokal mikrsokop ile analiz edilmesi
 • Yara iyileşmesi
 • Meme, gırtlak ve beyin kanser hücrelerinde hücre ölümü ve apopitozisi artıran maddelerin araştırılması
 • Alzheimer, kalsiyum sinyali, inflamasyon, apopitozis ve oksidatif stress
 • Hücre kültürü ortamında oluşturulan hastalık modellerinde (hipoksi, iskemi, Alzheimer, epilepsi, Parkinson vb) TRP katyon kanalarının rolünün incelenmesi.
 • Çeşitli örneklerde (insan tümör dokusu, fare ve hücre kültürü) TRP katyon kanallarındaki ekspresyon değişikliklerinin western blot ile analiz edilmesi.
 • Çeşitli psikiyatrik hastalık modellerinde (Depresyon, Bipolar I ve Suisit) TRP Katyon Kanalı ve Kalsiyum sinyali.
 • Yeni doğan fare mikroglia ve hipokampus kültürlerinde inflamasyonun etkilerinin lazer konfokal mikroskop ve patch-clamp tekniği ile araştırılması.

 

Hakkımızda
Şirket akademisyen ve sivil tüzel kişiler tarafından kurulmuştur. Şirkette 2 Teknisyen ve bir mühendis çalışmaktadır.

 

Misyon
İnsan ve hayvan sağlığı için ilaç geliştirmek şirketin en önemli misyonudur. Ayrıca bilimsel beyin okulu ve kongre organizasyonları da şirketin misyonları içerisinde yer almaktadır.

 

Vizyon
Uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi şirketin en önemli vizyonudur.

 

KONFOKAL MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ

BİLİMSEL ORGANİZASYONLARIMIZ