HÜCRE KÜLTÜRÜ

Şirkette Mevcut İnkübatör, Sıvı Azot Gazı Tankları ve Laminar Flowlar ile aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir

1.MTT(Hücre canlılığı testi) NE01
2.Hücre üretilmesi, Pasajlanması, Dondurulması NE02
3.Arka Kök Gangliyon Hücre İzolasyonu NE03
4.Hipokampus Hücre İzolasyonu NE04
5.İnsan Kanından Lenfosit İzolasyonu NE05
6.İnsan kanından Nötrofil İzolasyonu NE06
7.Fare veya sıçan (1-3 günlük) mikroglia izolasyonu NE07
8.Fare veya sıçan (1-3 günlük) hipokampus hücre izolasyonu NE08

 

Resim 1. Hücreler için hazır aldığımız mediumların (hücre besiyeri) ve çeşitli ilave kullandığımız besleyici solüsyonlarının içinde bulunduğu +4 oC’lik buzdolabı. HÜCRE KÜLTÜRÜ yapımında kullanılan pipetler ve gerekli sarf malzemeler.

Resim 2. Hücreleri vücut ortamı koşullarında çoğalttığımız  (37 oC, %5 CO2) sıvı ceketli steril inkübatörlerden bir tanesi. 

Resim 3. Herbir hücre türü için belirli devir hızı ve süresinde döndürerek çöktürme işlemini yaptığımız santrifüj cihazı ve hücrelerin morfolojik şekillerini ve büyüme durumlarını değerlendirdiğimiz İnverted mikroskop cihazı. 

Resim 4. Hücreleri dondurduğumuz sıvı nitrojen tankı (–196 oC).

Resim 5. Hücre kültürü laboratuvarında kullandığımız tüm besiyer ve besleyici yardımcı maddelerin çalışmaya başlamadan önce ısıtıldığı 37 oC  çalkalamalı su banyosu 

Resim 6. Hücre Kültürü Laminer flow cihazı. Hücrelerin flasklara ekimi, pasajlanma işlemleri, hücre kaldıma (tripsin yardımıyla) vs hücresel tüm işlemlerin yapıldığı steril ortam