HÜCRE SAYIMI

Hücre Canlılığı Analizi

1) Hücre canlılığı analizleri (Analiz Kodu: CT01)

2) Elektronik hücre sayımı (Analiz Kodu: CT02)

BSN Sağlık Analiz ARGE Şirketinde CASY®. Cell Counter + Analyser System. Model TT hücre sayıcı cihazı vardır. Casy Tone sayım solüsyonu dışında herhangi bir kimyasal veya santrifüj gibi bir işlem kullanmadan hücre canlılığı, hücre artıkları, hücre agregasyonları ve toplam hücre sayıları belirlenebilmektedir. Şirkette bu cihaz şu amaçlar için kullanılmakta ve hizmet vermektedir; Örneğin, hakkında hiçbir doz bilgisi olmayan bir bitki ekstresi veya kimyasal değişik oranlarda ve sürelerde hücreler ile inkübe edildikten sonra bu cihaz vasıtası ile en uygun doz ve süre belirlenebilmektedir. Diğer bir örnek, hücreleri değişik ve eşit sayıda gruplara ayırmak için yine bu cihaz kullanılmaktadır.