Menu
  • Tel;0 246 237 18 00

  • e Mail info@bsnsaglik.com.tr

Ağrı Testleri

Mekanik (Kodu: PA01) ve Sıcaklık (PA02) Ağrı testleri

Çeşitli kanser ilaçları ve hastalıklar (Fibromyalji ve diyabet) nöropatik ağrıya neden olabilmektedir. Fare ve sıçanlarda bu ağrı testlerini yaparak test edebilmekteyiz. Ayrıca, tedavi sonrası iyileşmedeki gelişmeleri de gözlemleyebilmekteyiz.

Şekil 1. Fibromiyalji oluşturulan sıçanlarda ağrı testleri (Yüksel E ve Ark. Sci Rep. 2017;7(1):17543).