Menu
  • Tel;0 246 237 18 00

  • e Mail info@bsnsaglik.com.tr

Hücre Kültürü

Şirkette Mevcut İnkübatör, Sıvı Azot Gazı Tankları ve Laminar Flowlar ile aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir.

Resim 1. Hücreler için hazır aldığımız mediumların (hücre besiyeri) ve çeşitli ilave kullandığımız besleyici solüsyonlarının içinde bulunduğu +4 oC’lik buzdolabı. Hücre kültürü yapımında kullanılan pipetler ve gerekli sarf malzemeler.

Resim 2. Hücreleri vücut ortamı koşullarında çoğalttığımız  (37 oC, %5 CO2) sıvı ceketli steril inkübatörlerden bir tanesi.

Resim 3. Herbir hücre türü için belirli devir hızı ve süresinde döndürerek çöktürme işlemini yaptığımız santrifüj cihazı ve hücrelerin morfolojik şekillerini ve büyüme durumlarını değerlendirdiğimiz İnverted mikroskop cihazı.

Resim 4. Hücreleri dondurduğumuz sıvı nitrojen tankı (–196 oC). relerin

Resim 5. Hücre kültürü laboratuvarında kullandığımız tüm besiyer ve besleyici yardımcı maddelerin çalışmaya başlamadan önce ısıtıldığı 37 oC  çalkalamalı su banyosu

Resim 6. Hücre Kültürü Laminer flow cihazı. Hücrelerin flasklara ekimi, pasajlanma işlemleri, hücre kaldıma (tripsin yardımıyla) vs hücresel tüm işlemlerin yapıldığı steril ortam