PATCH CLAMP

Patch-Clamp temel olarak; hücre membranı üzerine yerleşik kanallar üzerinden iyon akışının elektriksel hesabı ve bilgisayar yazılımıyla ifade edilmesi şeklinde tanımlanabilir. İyon kanallarının geçirgenlik özellikleri, kanalı aktive/inhibe eden mekanizmaların doğası ve çeşitli hastalıklarda kanalların işlevsel durumlarının araştırıldığı çalışmalarda en sık kullanılan yöntem Patch-Clamp tekniğidir. Patch-Clamp tekniğinde; tek elektrot kullanılarak zar belli bir potansiyele kenetlenirken, aynı elektrotla iyon akımına bağlı elektriksel değişiklikler kaydedilebilir. Bu Patch-Clamp’in voltaj-kenetlemeden en önemli farkı ve üstünlüğüdür.

Diğer bir ifade ile, insan, deney hayvanı veya hücre serilerinden elde edilen canlı hücrelerden bir bora silikat cam kapillar tüp yardımı ile kayıt alınmasına patch-clamp elektrofizyoloji tekniği denilmektedir. Bu teknik ile pipet içerisine veya patch çemberine konulacak araştırılması istenen zararlı ve faydalı maddeler yardımı ile hücreler üzerindeki etkileri gözlenebilmektedir. Şirketimiz daha ziyade TRP katyon kanaları üzerinde yapılan çalışmalar üzerinde odaklanmıştır. Bu amaç ile ‘tüm hücre’ ve ‘tekli kanal’ kayıtları alınabilmektedir. Fakat talep halinde voltaja duyarlı sodyum ve potasyum kanallarından da kayıt alınabilmektedir.

 

Yapılabilen Analizler

1) Transfekte Hücrelerden (CHO, HEK293, …) alınan anlamlı bir tüm hücre (Whole cell) Patch-Clamp kaydı (Analiz Kodu: PC01)

2) Primer Kültür ile hazırlanan hücrelerden (DRG, hipokampus…) alınan anlamlı bir tüm hücre (Whole cell) Patch-Clamp kaydı (Analiz Kodu: PC02)

3) Transfekte Hücrelerden (CHO, HEK293, …) alınan anlamlı bir tekli kanal (Single cell) Patch-Clamp kaydı (Analiz Kodu: PC03)

 

Şirkette gerçekleştirilen projelerde yapılan analizlerden alınan bazı patch-clamp kayıt örnekleri

Şekil 1. HEK293 hücrelerinde TRPM8 tüm hücre (e) ve tekli kanal (g ve h) kayıt örnekleri (Baş E ve ark. Sci Rep 2019 E-pub).