SPEKTROFLUOROMETRE

Spektrofluorometre kalsiyum sinyali analizleri (Analiz Kodu: CE01)

Çeşitli floresan boyalar kullanarak hücre içindeki serbest kalsiyum iyon düzeyini ölçebilmek ve çeşitli hastalıklardaki önemini anlamak mümkündür. En çok kullanılan kalsiyum iyon görüntüleme floresan boyaları arasında Fura-2AM, Fluo-4, Rhod-3 ve BAPTA sayılabilir. Biz şirketimizde mevcut Carry Eclipsy Spektrofluorometre Cihazında Fura-2 boyasını kullanmaktayız. Fura-2 ile inkübe edilen değişik hücreler içerisinde esterleşmeye maruz kalmakta ve kalsiyum iyonu bağlayabilen forma dönüşmektedir. Ne kadar çok serbest kalsiyum iyonu var ise o kadar fazla pik vermektedir. Cihazımızda ayrıca karıştırıcı beliter bulunmakta ve küçük manyetik mıknatıs balıklar ile hücrelerin homojenliği sağlanabilmekte ve 37 °C de tutulabilmektedir.

Şekil 1. Sıçan hipokampus (Akpınar H ve ark.Sci Rep. 2016 Nov 22;6:37196) ve arka kök gangliyon hücrelerinde (Demirdaş A, ve ark. Mol Neurobiol. 2017;54(6):4683-4695) yapılan hücre içi serbest kalsiyum iyon ölçümleri.

Şekil 2. Sağlıklı insan ve Behcet Hastalarının nötrofil hücre içi serbest kalsiyum iyon ölçümleri (Nazıroğlu M, ve ark. J Membr Biol. 2014;247(3):253-62).