WESTERN BLOT

Western Blot Ekipmanları, Semi-Dry transfer cihazı ve sandviç görüntüsü

 

Western Blot Analizleri

Elektroforez, elektriksel bir alanın etkisi altında likid bir ortamda, yüklü solüt veya partiküllerin göçüdür. Agaroz jel elektroforezi serum proteinleri, hemoglobin varyantları, LDH izoenzimleri, lipoprotein fraksiyonları ve diğer maddelerin analizi için Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction – PCR) analizi vs. için başarıyla uygulanmaktadır. Poliakrilamid jel daha çok proteinler için uygundur. Poliakrilamid, polimerizasyondan önce akrilamid içeriği değiştirilerek porozitesi kolaylıkla değiştirilebilen inert bir destek materyalidir. Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) nativ proteinlerin standart seperasyonu için uygulanabilir olduğundan, Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) varlığında denatüre edilerek aynı zamanda molekül ağırlığına göre de ayrılabilir. SDS-PAGE moleküler biyolojideki araştırmalar için en yaygın olarak kullanılan protein elektroforez (Western Blot) tekniğidir. Bununla beraber, klinik laboratuvardaki rutin kullanımdan farklı olarak daha iyi bir şekilde seperasyon ve çok sayıdaki subünitlerin ayrımını sağlaması dolayısı ile tercih sebebidir.

Western Blot (WB) tekniğini genel olarak 7 basamakta ele almak gerekir:

  • Örnek hazırlama / Jel hazırlama
  • Yürütme/ Proteinlerin göçü
  • Blotlama (Transfer)
  • Bloklama
  • Primer / Sekonder Antibody’lerle inkübasyon
  • HRP veya enzim kullanarak işaretleme / Detection

Değişik antijen ve antikorlar kullanılarak aşağıdaki analizler yapılabilmektedir.

1.Apoptozis bandı WES01
2.Caspaz-3 bandı WES02
3.Caspaz-9 bandı WES03
4.BAX bandı WES04
5.BCL2 bandı WES05
6. PARP1 bandı WES06
6.Özgül Antikorlarla tepkime (Kanal ekspresyonları -TRPA1, TRPV1, TRPM2) WES07

 

Şekil 1. DRG ve hipokampus örneklerinde Kaspaz 3 ve -9 Western blot sonuçları (Yazğan Y, Nazıroğlu M. Mol Neurobiol. 2017;54(10):7620-7638).

Şekil 2. DRG ve hipokampus örneklerinde TRPM2 ve TRPV1 Western blot sonuçları (Yazğan Y, Nazıroğlu M. Mol Neurobiol. 2017;54(10):7620-7638).

Şekil 3. MCF-7 Meme Kanseri örneklerinde Kaspaz 3, Kaspaz -9 ve PARP-1 Western blot sonuçları (Nur ve Ark. J Recept Signal Transduct Res. 2017;37(6):569-577).